Posts

Showing posts with the label Doctors issue

The issue of reservation in Medical education in Nepal

चिकित्सकलाई कस्न बनाइएको कानुन र यसले पर्ने असरहरु

पत्रिकामा डाक्टरको समाचार: भ्रम कि यथार्थ?

मेडिकल शिक्षामा आरक्षणको बहस